Nhiều nhân viên chăm sóc sức khỏe chưa chủng ngừa coronavirus – The Washington Post

Roy Lakes không định tiêm coronavirus cho đến khi anh tình cờ nghe được một huấn luyện viên Zumba thúc giục những người tham dự của cô ấy đăng ký. “Bạn nợ những đứa trẻ của bạn, những đứa cháu của bạn, ở lại xung quanh,” người hướng dẫn tiếp tục nói.

Những lời đó đã thay đổi suy nghĩ của anh ấy. Người đàn ông 46 tuổi đến từ Anaheim, Calif., Người đã từng làm tư vấn sức khỏe tâm thần, hiện đã sắp xếp một cuộc hẹn với bác sĩ của mình để thảo luận về việc tiêm chủng.

Nhân viên y tế là nhóm đầu tiên ở Hoa Kỳ được cung cấp vắc-xin coronavirus. Nhưng sau ba tháng nỗ lực, nhiều người vẫn không bị thuyết phục, không được công bố và không được bảo vệ. Những trở ngại kéo dài đối với việc tiêm chủng cho các nhân viên chăm sóc sức khỏe báo trước thách thức mà Hoa Kỳ sẽ phải đối mặt khi mở rộng nhóm người đủ điều kiện và cố gắng đưa phần lớn dân số Hoa Kỳ được tiêm chủng.

Theo một cuộc thăm dò của Tổ chức Gia đình Washington Post-Kaiser , chỉ một nửa số nhân viên y tế tuyến đầu (52%) cho biết họ đã nhận được ít nhất liều vắc xin đầu tiên tại thời điểm họ được khảo sát. Hơn 1/3 cho biết họ không tin rằng vắc xin đã được kiểm tra đầy đủ về tính an toàn và hiệu quả.

Cuộc khảo sát đại diện trên toàn quốc đối với 1.327 nhân viên y tế tuyến đầu, được tiến hành từ ngày 11 tháng 2 đến ngày 7 tháng 3, minh họa những thách thức phía trước khi những người ủng hộ vắc xin cố gắng thuyết phục một lượng lớn dân chúng – ít quen thuộc với thuốc hơn – đi tiêm chủng.

Trong khi khoảng 2/10 nhân viên y tế cho biết họ đã lên lịch tiêm hoặc dự định tiêm, 3/10 nhân viên y tế cho biết họ không chắc về việc tiêm chủng hoặc không có kế hoạch tiêm. Cứ 6 nhân viên y tế thì có 1 nhân viên cho biết nếu người sử dụng lao động yêu cầu họ đi tiêm phòng thì họ sẽ nghỉ việc.

Washington Post- Kaiser

Cuộc thăm dò của Tổ chức Gia đình

Nhiều nhân viên chăm sóc sức khỏe vẫn chưa chủng ngừa coronavirus và một số không có kế hoạch

Đã tiêm phòng (ít nhất 1 liều)

Đã lên lịch / Lên kế hoạch

Chưa quyết định

Đừng có kế hoạch tiêm chủng

Lưu ý: Không có ý kiến không được hiển thị.

Nguồn: Khảo sát hậu KFF đối với 1.327 nhân viên chăm sóc sức khỏe Hoa Kỳ từ ngày 11 tháng 2 đến ngày 7 tháng 3 năm 2021, với biên độ sai số là +/- 3 điểm phần trăm.

Gia đình Washington Post-Kaiser

Cuộc thăm dò ý kiến của tổ chức

Nhiều nhân viên chăm sóc sức khỏe vẫn chưa chủng ngừa coronavirus và một số không có kế hoạch

Đã tiêm phòng (ít nhất 1 liều)

Đã lên lịch / Lên kế hoạch

Chưa quyết định

Đừng có kế hoạch tiêm chủng

Lưu ý: Không có ý kiến không được hiển thị.

Nguồn: Khảo sát hậu KFF đối với 1.327 nhân viên chăm sóc sức khỏe Hoa Kỳ từ ngày 11 tháng 2 đến ngày 7 tháng 3 năm 2021, với biên độ sai số là +/- 3 điểm phần trăm.

Cuộc thăm dò của Tổ chức Gia đình Washington Post-Kaiser

Nhiều nhân viên y tế vẫn chưa nhiễm coronavirus

bắn, và một số không có kế hoạch

Đừng lên kế hoạch

đang

tiêm chủng

Đã tiêm phòng

(ít nhất 1 liều)

Lên kế hoạch/

Lên kế hoạch

Không

quyết định

Lưu ý: Không có ý kiến không được hiển thị.

Nguồn: Khảo sát hậu KFF đối với 1.327 nhân viên chăm sóc sức khỏe Hoa Kỳ từ ngày 11 tháng 2 đến ngày 7 tháng 3 năm 2021, với biên độ sai số là +/- 3 điểm phần trăm.

Cuộc thăm dò của Tổ chức Gia đình Washington Post-Kaiser

Nhiều nhân viên y tế vẫn chưa nhiễm coronavirus

bắn, và một số không có kế hoạch

Đã tiêm phòng

(ít nhất 1 liều)

Đừng lên kế hoạch

được tiêm chủng

Lên kế hoạch/

Lên kế hoạch

Không

quyết định

Lưu ý: Không có ý kiến không được hiển thị.

Nguồn: Khảo sát hậu KFF đối với 1.327 nhân viên chăm sóc sức khỏe Hoa Kỳ từ ngày 11 tháng 2 đến ngày 7 tháng 3 năm 2021, với biên độ sai số là +/- 3 điểm phần trăm.

Tỷ lệ tiêm chủng đặc biệt thấp ở những nhân viên y tế là người Da đen, những người làm công việc được trả lương thấp hơn như trợ lý y tế tại nhà và những người có trình độ học vấn thấp hơn. Chính trị đảng phái cũng đóng một vai trò nhất định, với nhiều đảng viên Dân chủ nói rằng họ đã được tiêm vắc-xin và đảng Cộng hòa có nhiều khả năng bày tỏ sự không chắc chắn hoặc lo ngại về vắc-xin.

Washington Post- Kaiser

Cuộc thăm dò của Tổ chức Gia đình

Tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất trong số

Nhân viên chăm sóc sức khỏe da đen,

phụ nữ và những người làm việc

ở nhà bệnh nhân

H: Cá nhân bạn đã tiêm ít nhất một liều vắc xin covid-19 chưa?

Đã nhận ít nhất một liều

Chăm sóc sức khỏe

công nhân nói chung

Làm việc tại …

Phòng khám ngoại trú

Phòng khám

Viện dưỡng lão/

Chăm sóc hỗ trợ

cơ sở vật chất

Nhà bệnh nhân

Lưu ý: Không phải tất cả các tùy chọn phản hồi đều được hiển thị.

Nguồn: Khảo sát hậu KFF đối với 1.327 nhân viên chăm sóc sức khỏe Hoa Kỳ từ ngày 11 tháng 2 đến ngày 7 tháng 3 năm 2021, với biên độ sai số là +/- 3 điểm phần trăm. Biên lỗi giữa các nhóm con cao hơn.

Gia đình Washington Post-Kaiser

Cuộc thăm dò ý kiến của tổ chức

Tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất ở người Da đen

nhân viên chăm sóc sức khỏe, phụ nữ và những người

làm việc tại nhà bệnh nhân

H: Cá nhân bạn đã tiêm ít nhất một liều vắc xin covid-19 chưa?

Đã nhận ít nhất một liều

Chăm sóc sức khỏe

công nhân nói chung

Làm việc tại …

Phòng khám ngoại trú

Phòng khám

Viện dưỡng lão/

Cơ sở chăm sóc hỗ trợ

Nhà bệnh nhân

Lưu ý: Không phải tất cả các tùy chọn phản hồi đều được hiển thị.

Nguồn: Khảo sát hậu KFF đối với 1.327 nhân viên chăm sóc sức khỏe Hoa Kỳ từ ngày 11 tháng 2 đến ngày 7 tháng 3 năm 2021, với biên độ sai số là +/- 3 điểm phần trăm. Biên lỗi giữa các nhóm con cao hơn.

Cuộc thăm dò của Tổ chức Gia đình Washington Post-Kaiser

Tỷ lệ tiêm phòng thấp nhất trong các nhân viên y tế da đen

phụ nữ và những người làm việc tại nhà bệnh nhân

H: Cá nhân bạn đã tiêm ít nhất một liều vắc xin covid-19 chưa?

Đã nhận ít nhất một liều

Chăm sóc sức khỏe

công nhân nói chung

Làm việc tại …

Phòng khám ngoại trú

Phòng khám

Viện dưỡng lão/

Cơ sở chăm sóc hỗ trợ

Nhà bệnh nhân

Lưu ý: Không phải tất cả các tùy chọn phản hồi đều được hiển thị.

Nguồn: Khảo sát hậu KFF đối với 1.327 nhân viên chăm sóc sức khỏe Hoa Kỳ từ ngày 11 tháng 2 đến ngày 7 tháng 3 năm 2021, với biên độ sai số là +/- 3 điểm phần trăm. Biên lỗi giữa các nhóm con cao hơn.

Cuộc thăm dò của Tổ chức Gia đình Washington Post-Kaiser

Tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất ở phụ nữ, nhân viên y tế da đen

và những người làm việc tại nhà bệnh nhân

H: Cá nhân bạn đã tiêm ít nhất một liều vắc xin covid-19 chưa?

Đã nhận ít nhất một liều

Chăm sóc sức khỏe

công nhân nói chung

Làm việc tại …

Phòng khám ngoại trú

Phòng khám

Viện dưỡng lão/

Cơ sở chăm sóc hỗ trợ

Nhà bệnh nhân

Lưu ý: Không phải tất cả các tùy chọn phản hồi đều được hiển thị.

Nguồn: Khảo sát hậu KFF đối với 1.327 nhân viên chăm sóc sức khỏe Hoa Kỳ từ ngày 11 tháng 2 đến ngày 7 tháng 3 năm 2021, có lỗi

biên +/- 3 điểm phần trăm. Biên lỗi giữa các nhóm con cao hơn.

Bruce Gellin, chủ tịch phụ trách tiêm chủng toàn cầu tại Viện vắc xin Sabin cho biết: “Nhân viên chăm sóc sức khỏe là tất cả mọi người. Gellin lưu ý rằng sự do dự và chênh lệch bao gồm một loạt các nhân viên y tế, từ các bác sĩ bệnh truyền nhiễm tuyến đầu, những người đã tuân thủ quy trình phê duyệt và khoa học vắc xin một cách cẩn thận đến các trợ lý y tế tại nhà, những người có thể ít tiếp cận với kiến thức chuyên môn như vậy – hoặc các mũi tiêm – trong cài đặt công việc của họ.

Cuộc khảo sát sau KFF là cuộc khảo sát toàn diện nhất về việc áp dụng vắc xin trong lực lượng lao động chăm sóc sức khỏe, bao gồm những người làm việc tại bệnh viện, cơ sở hỗ trợ sinh hoạt, nhà của bệnh nhân và các cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác. Các nghiên cứu khác lặp lại những phát hiện này. Một nghiên cứu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh cho thấy vào giữa tháng 1, 38% nhân viên tại các cơ sở chăm sóc dài hạn trong chương trình tiêm chủng của cơ quan này đã được tiêm liều đầu tiên. Đánh giá của Bệnh viện Becker cho thấy trong số tám bệnh viện được xếp hạng hàng đầu, từ 63% đến 84% nhân viên đã nhận được ít nhất một liều thuốc vào giữa tháng Hai.

Các vắc xin mới đã được vận chuyển ngay sau khi nhận được sự cho phép sử dụng khẩn cấp từ chính phủ liên bang. Và bởi vì nhân viên y tế là những người đầu tiên được tiêm chủng , một số người đã áp dụng phương pháp chờ và xem.

Kelly Moore, phó giám đốc của Liên minh Hành động Tiêm chủng, tổ chức thúc đẩy giáo dục về vắc xin, cho biết: “Có rất ít thời gian để chuẩn bị cho các nhân viên y tế về vắc xin.

Hiện tại, hơn 75 triệu người đã được chủng ngừa, với rất ít tác dụng phụ và các chiến dịch giáo dục quốc gia trên diện rộng đang được triển khai để giải quyết những lo ngại, các chuyên gia hy vọng niềm tin về vắc xin sẽ tăng lên. giữa các nhân viên chăm sóc sức khỏe và những người khác.

Việc lắc lư những suy nghĩ đó đối với việc tiêm chủng sẽ xác định Hoa Kỳ có thể kết thúc giai đoạn khủng hoảng của đại dịch một cách nhanh chóng và hoàn toàn như thế nào.

“Trừ khi tất cả chúng ta làm điều đó cùng nhau, chúng ta sẽ không chiến thắng virus,” Gellin nói.

'Tôi không nghĩ rằng có đủ nghiên cứu'

Càng nhiều người được tiêm vắc xin trong những tuần tới, quốc gia càng đến gần khả năng miễn dịch bầy đàn, làm chậm khả năng lây truyền của vi rút. Nhưng nếu các nhóm dân số lớn không bao giờ tiêm phòng, vi rút sẽ tiếp tục lưu hành và đột biến.

Ngay cả trong số các nhân viên y tế – những người đã chứng kiến sự tàn phá của virus và làm việc trong lĩnh vực bắt nguồn từ khoa học – 36% bày tỏ nghi ngờ về tính an toàn và hiệu quả của vắc-xin, một tỷ lệ phản ánh gần đúng với tỷ lệ của công chúng.

Washington Post- Kaiser

Cuộc thăm dò của Tổ chức Gia đình

Cũng như công chúng Hoa Kỳ, gần 2/3 nhân viên y tế Hoa Kỳ bày tỏ sự tin tưởng vào tính an toàn và hiệu quả của vắc xin

Hỏi: Bạn tự tin đến mức nào rằng vắc-xin covid-19 ở Hoa Kỳ đã được thử nghiệm đúng cách về tính an toàn và hiệu quả?

Ít hơn

tự tin

36%

Tự tin 64%

Rất

tự tin

Không có gì

tự tin

Phần nào đó

tự tin

Không quá

tự tin

Chăm sóc sức khỏe

công nhân

Chung

công cộng

Ít hơn

tự tin

35%

Tự tin 65%

Lưu ý: Không có ý kiến không được hiển thị.

Nguồn: Khảo sát hậu KFF đối với 1.327 nhân viên chăm sóc sức khỏe Hoa Kỳ từ ngày 11 tháng 2 đến ngày 7 tháng 3 năm 2021, với biên độ sai số là +/- 3 điểm phần trăm và 971 người lớn Hoa Kỳ có biên độ sai số là +/- 4 điểm. Bởi vì làm tròn, các con số không phải lúc nào cũng

cộng tối đa 100.

Gia đình Washington Post-Kaiser

Cuộc thăm dò ý kiến của tổ chức

Đối với công chúng Mỹ, gần như

2/3 nhân viên chăm sóc sức khỏe của Hoa Kỳ

bày tỏ sự tin tưởng vào sự an toàn của vắc xin

và hiệu quả

Hỏi: Bạn tự tin đến mức nào rằng vắc-xin covid-19 ở Hoa Kỳ đã được thử nghiệm đúng cách về tính an toàn và hiệu quả?

Ít hơn

tự tin 36%

Tự tin 64%

Rất

tự tin

Không có gì

tự tin

Phần nào đó

tự tin

Không quá

tự tin

Chăm sóc sức khỏe

công nhân

Chung

công cộng

Ít hơn

tự tin 35%

Tự tin 65%

Lưu ý: Không có ý kiến không được hiển thị.

Nguồn: Khảo sát hậu KFF với 1.327 nhân viên chăm sóc sức khỏe Hoa Kỳ từ

Từ ngày 11 tháng 2 đến ngày 7 tháng 3 năm 2021, với sai số là +/- 3

điểm phần trăm và 971 người lớn Hoa Kỳ mắc lỗi

lề +/- 4 điểm. Vì làm tròn,

các số không phải lúc nào cũng cộng lên đến 100.

Cuộc thăm dò của Tổ chức Gia đình Washington Post-Kaiser

Cũng như công chúng Hoa Kỳ, gần 2/3 nhân viên y tế Hoa Kỳ bày tỏ sự tin tưởng vào sự an toàn của vắc-xin

và hiệu quả

Hỏi: Bạn tự tin đến mức nào rằng vắc-xin covid-19 ở Hoa Kỳ đã được thử nghiệm đúng cách về tính an toàn và hiệu quả?

Tự tin 64%

Kém tự tin 36%

Không có gì

tự tin

Rất

tự tin

Phần nào đó

tự tin

Không quá

tự tin

Nhân viên y tế

Công chúng

Kém tự tin hơn 35%

Tự tin 65%

Lưu ý: Không có ý kiến không được hiển thị.

Nguồn: Khảo sát hậu KFF đối với 1.327 nhân viên chăm sóc sức khỏe Hoa Kỳ từ ngày 11 tháng 2 đến ngày 7 tháng 3 năm 2021, với một

biên sai số +/- 3 điểm phần trăm và 971 người lớn Hoa Kỳ với biên sai số là +/- 4 điểm.

Do làm tròn, các số không phải lúc nào cũng cộng lại với 100.

Cuộc thăm dò của Tổ chức Gia đình Washington Post-Kaiser

Đối với công chúng Hoa Kỳ, gần hai phần ba số người chăm sóc sức khoẻ của Hoa Kỳ

công nhân bày tỏ sự tin tưởng vào tính an toàn và hiệu quả của vắc xin

Hỏi: Bạn tự tin đến mức nào rằng vắc-xin covid-19 ở Hoa Kỳ đã được thử nghiệm đúng cách về tính an toàn và hiệu quả?

Tự tin 64%

Kém tự tin 36%

Không có gì

tự tin

Rất

tự tin

Phần nào đó

tự tin

Không quá

tự tin

Nhân viên y tế

Công chúng

Kém tự tin hơn 35%

Tự tin 65%

Lưu ý: Không có ý kiến không được hiển thị.

Nguồn: Khảo sát hậu KFF đối với 1.327 nhân viên chăm sóc sức khỏe Hoa Kỳ từ ngày 11 tháng 2 đến ngày 7 tháng 3 năm 2021, có lỗi

biên độ +/- 3 điểm phần trăm và 971 người trưởng thành Hoa Kỳ với biên độ sai số +/- 4 điểm. Bởi vì

làm tròn, các số không phải lúc nào cũng cộng lại với 100.

Mặc dù cách giải thích của các cá nhân về sự do dự đó rất khác nhau, nhưng chúng thường xoay quanh ba ý tưởng cốt lõi: an toàn, hiệu quả và tin tưởng.

Trong khoảng 8/10 nhân viên y tế không có ý định tiêm vắc xin chống coronavirus hoặc đang ở trong hàng rào cho biết họ đang chờ xem vắc xin này ảnh hưởng đến những người khác như thế nào và lo lắng về các tác dụng phụ bất lợi. Khoảng 2/3 trong số những người chưa được chủng ngừa và không có kế hoạch tiêm chủng cho biết họ không tin tưởng chính phủ đảm bảo sự an toàn của vắc-xin coronavirus.

Thay vì xem xét số lượng quan trọng những người được tiêm chủng cần thiết cho khả năng miễn dịch của bầy đàn, mọi người thường suy nghĩ ở cấp độ cá nhân và muốn có câu trả lời cho một câu hỏi đơn giản, Gellin nói: “Những người như tôi có đang dùng vắc xin này không, và họ đang làm như thế nào?”

Washington Post- Kaiser

Cuộc thăm dò của Tổ chức Gia đình

Nhân viên chăm sóc sức khỏe chưa được tiêm chủng

nói chờ xem nó hoạt động như thế nào

cho những người khác và các tác dụng phụ là

yếu tố lớn nhất trong quyết định của họ

Hỏi: Mỗi yếu tố sau đây có phải là yếu tố chính trong quyết định của bạn về việc có nên chủng ngừa covid-19 hay không, là yếu tố phụ hay không?

Trong số các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chưa được tiêm chủng

người lao động không chắc chắn hoặc không

dự định tiêm phòng

Lo lắng về các tác dụng phụ có thể xảy ra

Yếu tố chính trong quyết định

Muốn chờ xem vắc xin như thế nào

làm việc cho người khác

Đừng tin tưởng vào chính phủ để đảm bảo

vắc xin an toàn và hiệu quả

Lưu ý: Không phải tất cả các tùy chọn phản hồi đều được hiển thị.

Nguồn: Khảo sát hậu KFF từ ngày 11 tháng 2 đến ngày 7 tháng 3 năm 2021, về 365 nhân viên y tế Hoa Kỳ không chắc chắn về việc tiêm chủng hay không tiêm chủng

dự định làm như vậy, với biên độ lỗi là

+/- 6 điểm phần trăm.

Gia đình Washington Post-Kaiser

Cuộc thăm dò ý kiến của tổ chức

Các nhân viên chăm sóc sức khỏe chưa được tiêm chủng nói

chờ xem nó hoạt động như thế nào đối với những người khác

và tác dụng phụ là lớn nhất

các yếu tố trong quyết định của họ

Hỏi: Mỗi yếu tố sau đây có phải là yếu tố chính trong quyết định của bạn về việc có nên chủng ngừa covid-19 hay không, là yếu tố phụ hay không?

Trong số những nhân viên chăm sóc sức khỏe chưa được tiêm chủng

không chắc chắn hoặc không có kế hoạch tiêm chủng

Lo lắng về các tác dụng phụ có thể xảy ra

Yếu tố chính trong quyết định

Muốn chờ xem vắc-xin hoạt động như thế nào đối với những người khác

Đừng tin tưởng vào chính phủ để đảm bảo

vắc xin an toàn và hiệu quả

Lưu ý: Không phải tất cả các tùy chọn phản hồi đều được hiển thị.

Nguồn: Khảo sát hậu KFF từ ngày 11 tháng 2 đến ngày 7 tháng 3 năm 2021, của

365 nhân viên chăm sóc sức khỏe của Hoa Kỳ không chắc chắn về việc chủng ngừa hoặc không có kế hoạch làm như vậy, với sai số là

+/- 6 điểm phần trăm.

Cuộc thăm dò của Tổ chức Gia đình Washington Post-Kaiser

Các nhân viên chăm sóc sức khỏe chưa được tiêm phòng nói rằng hãy chờ xem nó hoạt động như thế nào

đối với những người khác và tác dụng phụ là yếu tố lớn nhất trong quyết định của họ

Hỏi: Mỗi yếu tố sau đây có phải là yếu tố chính trong quyết định của bạn về việc có nên chủng ngừa covid-19 hay không, là yếu tố phụ hay không?

Trong số những nhân viên chăm sóc sức khỏe chưa được tiêm chủng, những người không chắc chắn

hoặc không có kế hoạch tiêm chủng

Lo lắng về các tác dụng phụ có thể xảy ra

Yếu tố chính trong quyết định

Muốn chờ xem vắc-xin hoạt động như thế nào đối với những người khác

Không tin tưởng chính phủ để đảm bảo vắc xin an toàn và hiệu quả

Lưu ý: Không phải tất cả các tùy chọn phản hồi đều được hiển thị.

Nguồn: Khảo sát hậu KFF từ ngày 11 tháng 2 đến ngày 7 tháng 3 năm 2021, với 365 nhân viên chăm sóc sức khỏe Hoa Kỳ, những người

không chắc chắn về việc chủng ngừa hoặc không có kế hoạch làm như vậy, với một lỗi

biên +/- 6 điểm phần trăm.

Cuộc thăm dò của Tổ chức Gia đình Washington Post-Kaiser

Các nhân viên chăm sóc sức khỏe chưa được tiêm chủng nói rằng hãy chờ xem nó hoạt động như thế nào đối với

những người khác và tác dụng phụ là yếu tố lớn nhất trong quyết định của họ

Hỏi: Mỗi yếu tố sau đây có phải là yếu tố chính trong quyết định của bạn về việc có nên chủng ngừa covid-19 hay không, là yếu tố phụ hay không?

Trong số những nhân viên chăm sóc sức khỏe chưa được tiêm chủng

không chắc chắn hoặc không có kế hoạch tiêm chủng

Lo lắng về các tác dụng phụ có thể xảy ra

Yếu tố chính trong quyết định

Muốn chờ xem vắc-xin hoạt động như thế nào đối với những người khác

Không tin tưởng chính phủ để đảm bảo vắc xin an toàn và hiệu quả

Lưu ý: Không phải tất cả các tùy chọn phản hồi đều được hiển thị.

Nguồn: Khảo sát hậu KFF từ ngày 11 tháng 2 đến ngày 7 tháng 3 năm 2021, với 365 nhân viên chăm sóc sức khỏe Hoa Kỳ không chắc chắn

về việc chủng ngừa hoặc không có kế hoạch làm như vậy, với sai số là +/- 6 điểm phần trăm.

Shelly Robinson, một y tá chăm sóc dài hạn ở Upstate New York, cho biết cô nhìn thấy nhiều bệnh nhân 19 tuổi nhưng không muốn mạo hiểm đi tiêm, vì cô cảm thấy vắc-xin đã quá gấp rút.

Robinson nói: “Tôi không nghĩ có đủ nghiên cứu.

Bà cho biết, nhiều bệnh nhân lớn tuổi đã đi tiêm vắc xin để được đoàn tụ với các thành viên trong gia đình. Nhưng hiện tại, cô có ý định dựa vào mặt nạ của mình để bảo vệ.

“Tôi sẽ đợi,” Robinson nói. “Tôi và gia đình sẽ tiếp tục đeo mặt nạ cho đến khi có nhiều nghiên cứu hơn được thực hiện.”

Một trong những con số đáng chú ý nhất từ cuộc thăm dò cho thấy 16% nhân viên chăm sóc sức khỏe thà từ bỏ công việc của họ hơn là đi tiêm chủng. Cuộc thăm dò cho thấy 58 phần trăm nhân viên chăm sóc sức khỏe không tự kinh doanh ủng hộ chủ của họ yêu cầu tất cả công nhân phải được tiêm phòng. Trong số những người Mỹ không phải là nhân viên y tế, 70% nói rằng những người làm việc với bệnh nhân nên được yêu cầu chủng ngừa coronavirus.

Sandy Hull, 65 tuổi, một y tá đã đăng ký sống ngay bên ngoài Indianapolis, cho biết: “Tôi sẽ nghỉ việc nếu công việc cho tôi biết tôi phải làm. Cô ấy làm việc trong một nhà tù và trong một môi trường chăm sóc sức khỏe hành vi cho thanh thiếu niên. "Tôi sẽ không có nguy cơ hủy hoại sức khỏe của mình để tiếp tục làm việc."

Hull cho biết cô tin rằng coronavirus tồn tại và cô thực hiện các biện pháp phòng ngừa chung như rửa tay và đeo khẩu trang , nhưng cô nói rằng cô tin rằng sự nguy hiểm của virus có thể đã được phóng đại vì những lo ngại về chính trị và tài chính.

“Đối với tôi, có vẻ như nếu nó lây lan như người ta nói, tôi có lẽ đã mắc phải nó,” Hull nói.

Mặc dù nhiều người sử dụng lao động chăm sóc sức khỏe yêu cầu vắc xin cúm, Moore, thuộc Liên minh Hành động Tiêm chủng, đã cảnh báo không nên thực thi tiêm chủng coronavirus như một điều khoản lao động – ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại.

Bà nói: “Nhiệm vụ có thể phản tác dụng” trừ khi họ tuân theo các chương trình xây dựng lòng tin rộng rãi được thiết kế để giải quyết các mối quan tâm của nhân viên.

“Họ đến sau, chứ không phải thay vì, những nỗ lực giáo dục,” cô nói.

Một nhân viên chăm sóc sức khỏe được tiêm một liều vắc xin Pfizer-BioNTech ở Miami vào tháng 12. (Marco Bello / Reuters)

'Tôi rất vui khi được bắn'

Cuộc thăm dò sau KFF cho thấy sự khác biệt rõ rệt về thu nhập và trình độ học vấn trong tỷ lệ tiêm chủng của nhân viên y tế. Hơn 7/10 nhân viên y tế có trình độ sau đại học đã được tiêm ít nhất liều thuốc đầu tiên, so với hơn 6/10 người có bằng cử nhân và 4/10 người có bằng cao đẳng trở xuống.

Một số nhân viên y tế không thể tiếp cận với vắc xin, ngay cả khi họ muốn tiêm.

Samuel Charles Jr., 67 tuổi, xử lý việc tiếp nhận bệnh nhân tại văn phòng bác sĩ chăm sóc sức khỏe ban đầu ở Chicago, đo nhiệt độ và thủ tục giấy tờ của họ. Mặc dù có rất nhiều bệnh nhân mà anh ta tiếp xúc, Charles không biết tại sao anh ta không bao giờ được cung cấp vắc-xin coronavirus thông qua công việc của mình hoặc tình trạng của anh ta là một nhân viên chăm sóc sức khỏe.

Chỉ vì anh ấy ở trong hệ thống bệnh viện của Đại học Chicago với tư cách là một bệnh nhân cũ nên anh ấy đã được tiêm phòng vào cuối tháng Hai. Bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, anh suýt qua đời vào năm 2019 và phải dành hai tuần trong phòng chăm sóc đặc biệt. Bệnh viện đã gọi và đề nghị tiêm cho anh ta, với các tình trạng cơ bản của anh ta.

“Tôi đoán rằng tôi đã may mắn theo nghĩa đó. Nếu tôi không suýt chết, tôi đã không có tên trong danh sách tiêm vắc-xin của họ, ”Charles nói. "Tôi rất vui khi được chụp."

Sự chênh lệch thu nhập giữa các nhân viên y tế là rõ ràng. Gần 7 trong số 10 nhân viên chăm sóc sức khỏe có thu nhập hộ gia đình từ 90.000 đô la trở lên cho biết họ đã được chủng ngừa. Nhưng con số đó giảm xuống còn khoảng một nửa số người có thu nhập từ 40.000 đến 90.000 USD và khoảng 3/10 những người có thu nhập thậm chí còn thấp hơn thế.

Michael Kauten, 59 tuổi, đã muốn tiêm phòng trong nhiều tháng. Ông nói, ngay cả trước khi vắc xin đầu tiên được phê duyệt vào tháng 12, ông vẫn sẵn lòng nhận được nó. Anh ấy làm công việc chăm sóc sức khỏe được trả lương thấp hơn trong một cơ sở chăm sóc dài hạn dành cho người lớn khuyết tật, nhưng vào thời điểm một số nhân viên chăm sóc sức khỏe bắt đầu tiêm vắc xin vào cuối tháng 12, sự cắt giảm do đại dịch đã dẫn đến ở Kauten bị cho nghỉ việc.

Tuy nhiên, làm việc như một lính cứu hỏa tình nguyện ở Wisconsin, Kauten lẽ ra đã có thể nhận được một cú đánh như một người phản ứng đầu tiên, nhưng vùng nông thôn sâu sắc của anh ấy bộ phận vẫn chưa nhận được một nguồn cung cấp.

Cho đến vài ngày trước, anh ấy mới biết mình có thể đăng ký tiêm thuốc tại một hiệu thuốc địa phương như Walgreens, anh ấy nói. Không ai nói cho anh biết, và anh quá bận rộn để tìm một công việc mới.

“Tôi không biết,” Kauten nói. Anh ấy gần đây đã được thuê làm giáo viên thay thế dài hạn tại một trường học địa phương và được lên lịch thông qua bộ phận nhà trường để đi kiểm tra vào cuối tháng.

Nhân viên chăm sóc sức khỏe xếp hàng chờ tiêm vắc xin tại Trung tâm Chính quyền Quận Fairfax ở Virginia vào ngày 2 tháng 1 (Michael S. Williamson / The Washington Post)

Cuộc thăm dò sau KFF nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chủ lao động cung cấp vắc xin cho nhân viên y tế. Gần 8/10 trong số những người nói rằng họ đã được chủng ngừa đã nhận được liều từ chủ nhân của họ. Các bệnh viện hoạt động hiệu quả nhất, với 66% những người làm việc trực tiếp với bệnh nhân trong bệnh viện được tiêm ít nhất một liều thuốc, so với 50% những người làm việc tại các viện dưỡng lão hoặc các cơ sở chăm sóc hỗ trợ, 39% những người tự kinh doanh và 26% những người làm việc tại nhà bệnh nhân. Chỉ hơn một nửa số người làm việc trong văn phòng bác sĩ cho biết họ đã được tiêm chủng (52%).

Trong số các nhân viên y tế dự định chủng ngừa nhưng chưa đến lịch hẹn, chỉ có hơn 6 trong số 10 cho biết họ dự định làm như vậy thông qua chủ lao động, mặc dù khoảng 3/10 cho biết chủ nhân của họ chưa tiêm cho họ.

Các chuyên gia cho biết khả năng tiếp cận là một trong những yếu tố quan trọng trong quyết định của mọi người về việc có nên tiếp tục tiêm vắc xin hay không. Khi mọi người ở trong hàng rào, tiếp cận dễ dàng, thuận tiện thường có thể đưa cán cân vào việc tiêm chủng.

Moore nói: “Chúng tôi không cần mỗi người phải là nhà vô địch, chỉ cần đủ thoải mái để lựa chọn tiêm phòng. Điều đó có nghĩa là phải đảm bảo quá trình tiêm chủng thực sự thuận lợi, xem xét các yếu tố như lịch trình làm việc và nhu cầu chăm sóc trẻ.

'Tôi đã thoải mái hơn rất nhiều'

Chủ nghĩa đảng phái rất quan trọng khi nói đến tiêm chủng, với 48% nhân viên y tế thuộc Đảng Cộng hòa hoặc Đảng Cộng hòa nói rằng họ đã nhận được ít nhất một liều, so với 58% của đảng Dân chủ. Hơn một phần ba nhân viên y tế của đảng Cộng hòa, 36 phần trăm, cho biết họ không chắc chắn hoặc không có kế hoạch tiêm chủng, so với 21 phần trăm những người xác định hoặc nghiêng về đảng Dân chủ.

Chủng tộc là một trong những yếu tố dự báo mạnh nhất về chênh lệch vắc xin.

Cuộc thăm dò sau KFF cho thấy 57% nhân viên chăm sóc sức khỏe Da trắng, 39% nhân viên chăm sóc sức khỏe Da đen và 44% nhân viên chăm sóc sức khỏe gốc Tây Ban Nha cho biết họ đã được tiêm chủng.

Y tá Sandra Lindsay, người vào tháng 12 là người Mỹ đầu tiên được tiêm vắc-xin coronavirus sau khi vắc-xin Pfizer-BioNTech được chấp thuận sử dụng công khai, đã tiêm liều thứ hai ở Queens vào đầu tháng Giêng. (Hình ảnh Shannon Stapleton / Pool / Getty)

Nhìn chung, 53% nhân viên y tế nói rằng họ đã được đồng nghiệp khuyến khích đi tiêm chủng. Nhưng chỉ 4/10 nhân viên chăm sóc sức khỏe người da đen nói rằng họ được đồng nghiệp khuyến khích tiêm vắc xin, so với hơn một nửa số nhân viên chăm sóc sức khỏe người Da trắng và chỉ hơn 6/10 nhân viên chăm sóc sức khỏe người Tây Ban Nha.

Robinson, người da đen, cho biết lịch sử ngược đãi người thiểu số của chính phủ – bao gồm cả "Nghiên cứu khét tiếng của Tuskegee về bệnh giang mai không được điều trị ở nam da đen" vào năm 1972, trong đó những người đàn ông da đen mắc bệnh giang mai không được điều trị – là một lý do khiến người Mỹ da đen vẫn hoài nghi về các loại vắc-xin phòng ngừa vi-rút corona.

Lorena Esquivel, 28 tuổi, đại diện tiếp cận bệnh nhân tại San Ysidro Health ở Nam California, ban đầu lo lắng rằng không đủ thời gian để thử nghiệm lâm sàng. Tiếp cận với các đồng nghiệp sẵn sàng trả lời câu hỏi là chìa khóa để cô quyết định tiêm vắc xin.

“Tất cả những kiến thức đó. Sau đó, tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, ”Esquivel, người gốc Tây Ban Nha và đã tiêm cả hai liều thuốc cho biết.

Esquivel nói: “Ngay cả sau khi được tiêm phòng, tôi vẫn có khả năng bị nhiễm vi-rút. “Tôi không được miễn dịch. Bệnh nhân cảm thấy như họ được miễn dịch và họ không. Vắc xin giúp ngăn họ phải nhập viện. "

Nhân viên chăm sóc sức khỏe gọi một chiếc xe hơi về phía trước trong tháng này tại một điểm tiêm chủng hàng loạt được thiết lập tại Đường cao tốc Martinsville ở Ridgeway, Va. (Andrew Caballero-Reynolds / AFP / Getty Images)

'Đó là cách duy nhất để chúng ta đi đến sự kết thúc của đại dịch này'

James Conway, 47 tuổi, biết một số đồng nghiệp vẫn sợ hãi việc tiêm vắc-xin và anh ấy đã muốn thay đổi suy nghĩ của họ. Conway làm việc như một nhà trị liệu hô hấp tại một bệnh viện ở St. Louis và đã chứng kiến cận cảnh cái chết và đau khổ do vi rút gây ra trong năm qua.

Conway nói: “Đó là cách duy nhất để chúng ta đi đến tận cùng đại dịch này. Nhưng anh ấy đã cẩn thận không gây ấn tượng quá mạnh hoặc tranh luận với đồng nghiệp.

“Giống như những bệnh nhân mà tôi làm việc cùng, bạn không thể ép họ điều trị bằng phương pháp hô hấp,” anh nói. "Tiếp cận nó theo cách đó là vô ích." Thay vào đó, anh ấy thường kể cho bệnh nhân nghe về cuộc đấu tranh của mình với bệnh hen suyễn và những liệu pháp như vậy đã giúp anh ấy như thế nào.

Tương tự, anh ấy đã hỏi đồng nghiệp về những nghi ngờ về vắc-xin của họ và cố gắng lắng nghe họ mà không phán xét. Và anh ấy kết thúc những cuộc trò chuyện đó để đảm bảo rằng họ biết rằng anh ấy đã tiêm vắc-xin và anh ấy không bị phản ứng bất lợi.

“Tôi nghĩ điều đó thuyết phục hơn là tranh luận,” Conway nói. “Đối với nhiều người, điều duy nhất khiến họ thay đổi suy nghĩ là thời gian. Một khi họ thấy những người khác vẫn ổn và không có gì sai, họ sẽ sẵn lòng hơn ”.

Đối với Lakes, 46 tuổi đến từ Anaheim, nghĩ đến những đứa con của mình khiến anh muốn đi tiêm phòng. Ông đã dành 12 năm làm tư vấn sức khỏe tâm thần trước khi đại dịch buộc ông phải nghỉ việc.

“Tôi rất ghét những đứa trẻ của mình chửi bới tôi vì đã không chịu lấy nó,” anh nói.

Cuộc thăm dò sau KFF cho thấy hơn 9 trong số 10 nhân viên chăm sóc sức khỏe được tiêm chủng cho biết họ gặp tác dụng phụ nhỏ (60%) hoặc không có tác dụng phụ (34%). Trong số 6 phần trăm báo cáo “tác dụng phụ chính”, phổ biến nhất tương tự như những tác dụng phụ được tìm thấy trong các thử nghiệm lâm sàng: đau nhức, mệt mỏi, nhức đầu, sốt hoặc ớn lạnh. Một nghiên cứu tháng 1 riêng biệt cho thấy trong số 17,5 triệu liều được tiêm vào tháng 12 và tháng 1, chỉ có 66 liều dẫn đến phản ứng dị ứng nghiêm trọng, không có trường hợp nào dẫn đến tử vong.

Một nhân viên chăm sóc sức khỏe ở West Chester, Pa., Chuẩn bị một liều vắc xin Moderna vào tháng 12. (Matt Slocum / AP)

Mindy Darling, một học viên y tá ở Arizona, người làm việc tại ba viện dưỡng lão, cho biết cô dành thời gian để đọc về nghiên cứu và lắng nghe các chuyên gia.

Darling, 38 tuổi, người da trắng, nói rằng cô ấy hiện đang truyền lại thông tin đó. Cô nhớ lại một buổi họp mặt thân mật với các y tá và bệnh nhân ngồi trên xe lăn, khi cô thảo luận về tiềm năng của covid-19 đường dài , trái ngược với tác dụng phụ ngắn hạn của vắc-xin.

Sau cuộc trò chuyện, trợ lý giám đốc điều dưỡng đi tới. Darling nhớ lại câu nói của mình: “Đó là một điểm tốt về ảnh hưởng của căn bệnh này.

Darling rất vui khi thấy những người ở vị trí lãnh đạo dán lên tường của một cơ sở một tấm áp phích đơn giản ghi tên họ.

"Chúng tôi đang dùng vắc xin covid," nó đọc. "Hãy hỏi chúng tôi tại sao."

Giải quyết các mối quan tâm của nhân viên chăm sóc sức khỏe Moore nói, đặc biệt quan trọng, bởi vì họ có xu hướng gây ảnh hưởng lớn với gia đình và bạn bè của họ, cũng như với bệnh nhân của họ.

Moore nói: “Hãy khắc phục vấn đề này và nó sẽ tốt hơn cho mọi người.

Scott Clement đã đóng góp vào báo cáo này.

Check Also

Poliția din Portland declară revolte în timp ce manifestanții sparg geamurile la aniversarea crimei lui George Floyd – OregonLive

Poliția din Portland a declarat marți o revoltă pe fondul unei demonstrații distructive din centrul …